Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2013

miniaturemyster53

Jackpot 6000

Jackpot 6000 er et videospill utviklet av NetEnt og er en av mange nordmenns favoritt spill. Det er fullt mulig du har sett på denne spilleautomaten i butikken rundt hjørnet, mer kjent som Jackpot 2000. Jackpot 6000 er en 3-hjuls, 5-linjers spilleautomat med jokere, dollar mynter, eller "dobbelt opp" spill og Super Meter-modus. Du kan doble gevinsten med mini-game "krone eller mynt" Du kan satse på opptil fem innsatslinjer i hver runde. Minste innsats er en mynt per innsatslinje, og maksimum er ti mynter. Det kreves maks innsats for å kvalifisere seg til Super Meter-modus. Vinnende kombinasjoner av Symbol vist i spealutomaten. Joker-utbetalingstabellen viser gevinstene for tre Jokere på en definert linje.
Hvis du vinner Jackpot 6000, kan du satse hele eller deler av overskuddet på krone eller mynt, og du har da mulighet til å doble dem.Om du vinner den høyeste innsatsen i Jackpot 6000, kan du velge å bytte til Supermeter modus.I Super meter er en innsats høyere, mulig totalt 20 mynter med alle 5 gevinstlinjer. Hvis du får to wild symboler kan vinne to premier på mellom 10-6000 mynter, og tre wild symboler kan vinne tre ganger 10-6000 mynter.
miniaturemyster53
Play fullscreen
Jackpot 6000 Video
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl